Obavijesti


Zaključna ocjena iz Kolegija formira se iz bodova sakupljenih iz:

Ukoliko student na kraju semestra sakupi više od 60 bodova (uz uvjet da je odradio sve obavezne aktivnosti) ostvaruje mogućnost direktnog upisa ocjene u indeks prema slijedećoj tablici ocjena:

60 - 70 bodova = dovoljan
71 - 80 bodova = dobar
81 - 90 bodova = vrlo dobar
91 i više = odličan

Ukupni bodovi za projektni zadatak formirani su iz bodova za umjetnički dojam (15) te tehničke komponente (15), PDF/X, slike u CMYK, definiran napust, korištenje stilova, paginacija stranica.UPIS OCJENA ODRŽAT ĆE SE U PETAK 16.6.2017. U 11 SATI NA KATEDRI.

Svi oni koji nisu zadovoljni ocjenom (bodovima), mogu pristupiti pismenom ispitu.UPIS OCJENA I REZULTATI PISMENOG (od roka 23.6.2017.) ODRŽAT ĆE SE U
PONEDJELJAK 26.6.2017. U 10:30 NA KATEDRI.