Obavijesti


Zaključna ocjena iz Kolegija formira se iz bodova sakupljenih iz:

Ukoliko student na kraju semestra sakupi više od 60 bodova (uz uvjet da je odradio sve obavezne aktivnosti) ostvaruje mogućnost direktnog upisa ocjene u indeks prema slijedećoj tablici ocjena:

60 - 70 bodova = dovoljan
71 - 80 bodova = dobar
81 - 90 bodova = vrlo dobar
91 i više = odličan

Ukupni bodovi za projektni zadatak formirani su iz bodova za umjetnički dojam (15) te tehničke komponente (15), PDF/X, slike u CMYK, definiran napust, korištenje stilova, paginacija stranica.U petak 30.3.2018. NEMA PREDAVANJA radi službenog puta nastavnika. Vježbe će se održati.U petak 27.4.2018. NEMA VJEŽBI (ALI IMA PREDAVANJA !)U petak 15.6. u 9:50 održat će se 2. KOLOKVIJ.