ObavijestiZaključna ocjena iz Kolegija formira se iz bodova sakupljenih iz:

-    seminarskog rada (max. 20 bodova)

-    mape sa radovima ili foto esej (max. 30 bodova)

-    kolokvija 1 (max. 20 bodova)

-    kolokvija 2 (max. 20 bodova)

-    zalaganju na vježbama i dolasku na sva predavanja (max. 10 bodova).

 

Ukoliko student na kraju semestra sakupi više od 65 bodova ostvaruje mogućnost direktnog upisa ocjene u indeks prema slijedećoj tablici:

65 - 70 bodova  = dovoljan

71 - 80 bodova  = dobar

81 - 90 bodova  = vrlo dobar

            91 i više  = odličan

Ako student nije zadovoljan ocjenom ima mogućnost polaganja pismenog ispita na redovnom ispitnom roku!
Kriteriji za bodovanje seminarskog rada:


VAŽNO!!!

Zadnje predavanje (2. grupa foto eseja) održat će se u petak

26.1. u 13 sati u A dvorani.VAŽNA OBAVIJEST!!!


Rok za predaju FOTO ESEJA - 1. grupa 19.1. a 2. grupa 26.1.2018. do 11 sati.

U prvoj grupi su svi studenti iz: PD1, PD2 i PD3, a u drugoj studenti iz: PD4, PD5 i PD6.

Do navedenog datuma pošaljite link sa vašim esejem profesorici na mail. Ako ga nećete objavljivati na Vimeu ili Youtubeu, onda ga donesite na stiku, barem 2 sata prije predavanja.

Esej ne bi trebao biti kraći od 60s niti puno duži od 120s. Također, pazite da rezolucija bude minimalno 720p (poželjna je 1080p).


1. grupa

19.1.2018.

Blažina Adrijana

Hrastić Anamarija

Jakovljević Adriana

Jerger Tin

Komljenović Franko

Kukec Emil

Milićević Nina

Mioč Dragiša

Radovanović Alen

Marenić Iva

Bego Anja

Grbić Tajana

Grgić Katarina

Jakić Kristijan

Kaser Stefanie

Delić Lora

Stipić Dan

Šafran Ana

Šimon Tomislav

Antolić Tea

Grubiša Paula

Ivkić Irena

Jeličić Katarina

Ljubičić Marija

Pozojević Ivan

Pranjić Gabriela

Primorac Luka

Stankov Alexander

Širić Andrea

Hećimović Nikolina

 

2. grupa

26.1.2018.

Madžar Anđela

Filipović Luka

Hasan Matija

Kuntić Mirna

Mikolić Anja

Nef Josip

Pajković Ina

Paradžik Marija

Vlašić Martina

Vučić Barbara

Bezić Tina

Brečić Duje

Gjopar Maja

Grubić Lucija

Holetić Andrea

Kuljovski Domagoj

Lalić Dino

Legac Ela

Magdalenić Filip

Požgajčić Valentina

Tovernić Matea

Udženija Nina

Lončarek Mario

Tesarski Adam

Madry Kornelia

Gomes Oliveira Orlando

Martos Zumbo Carola

Moreira Azevedo Pedro Miguel