Lidija Mandićprof. dr. sc. Lidija Mandić završila je Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronike, gdje je i magistrirala i doktorirala. Na Grafičkom je fakultetu zaposlena kao profesor. Interesi istraživanja su: kolorimetrija, sustav za upravljanje bojama, modeli za prikaz boja, digitalno procesiranje slike, 3D modeliranje, VR

U toku rada na Fakultetu sudjelovala je u istraživanju i bila voditelj nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Obnašala je  dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, bila je voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija, predsjednica povjerenstva za e-učenje, ECTS koordinator, članica Knjižničnog povjerenstva i voditelj katedre. Članica je nadzorne uprave udruženja ELMAR, i programskog odbora ELMAR-a i GRID.a. Bila je članica uredničkog odbora časopisa Acta Graphica Journal for printing science and graphic Communication.

Cjeloviti popis radova nalazi se na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije

(CROSBI): http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=211640